Kláštor kartuziánov a Kláštorné múzeum

Na Slovensku sa nachádza kláštor kartuziánov v obci Červený Kláštor v Pieninskom národnom parku. Kartuziánsky rád je známy svojou uzavretosťou a zameraním na modlitbu, ticho a samotu. Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore bol založený v 14. storočí a v minulosti patril k významným kartuziánskym kláštorom v strednej Európe. Kartuziáni žijú vo veľkej miere osamotení, sú zvyknutí na striktné pravidlá a každý mních má svoju vlastnú celu, kde trávi veľa času v modlitbe a meditácii. Okrem samotného kláštora sa v blízkosti nachádza aj kláštorné múzeum, ktoré ponúka pohľad na históriu kláštora, život kartuziánov a ich dedičstvo. Múzeum obsahuje zbierky umenia, historické artefakty, staré rukopisy a ďalšie predmety súvisiace s kláštorným životom. Kláštor kartuziánov a jeho múzeum v Červenom Kláštore sú pre návštevníkov jedinečnými miestami, kde môžu spoznať atmosféru kláštorného života, objaviť historické poklady a nájsť pokoj a ticho v nádhernom prostredí Pienin.